Afval en grondstoffen

Algemeen

De gemeente Epe is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De gemeente Epe besteedt afvalinzameling en afvalverwerking uit aan Circulus. De gemeente Epe is samen met acht andere gemeenten eigenaar van Circulus. Circulus hoeft daarom ook geen winst te maken. Meer informatie over afvalinzameling in de gemeente Epe vindt u bij Circulus.

Wat u moet weten